Laboratoř

Laboratoř pro zjišťování stavu filtračních elementů pro látkovou filtraci


Společnost HYTEX Production s.r.o., působící na trhu v oblasti průmyslové filtrace a ochrany ovzduší šestým rokem, rozšířila ve svém sídle v Chocni pracoviště laboratoře pro zkoušení a testování filtračních médií. Důvodem pro jeho rozšíření byla nutnost zjišťování průběžného i aktuálního stavu filtračních elementů v zařízeních používaných k zachytávání prachu v různých průmyslových provozech.

Pracoviště laboratoře bylo s ohledem na stále rostoucí nároky trhu vybaveno nejmodernějším zkušebním zařízením a další laboratorní technikou. Pracovníci laboratoře využívají rozsáhlé teoretické i praktické poznatky a znalosti v oboru průmyslové filtrace, se kterou mají dlouholeté zkušenosti. Financování laboratoře a souvisejících procesů je podpořeno dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ze strukturálních fondů (OP PIK).

Modernizací laboratoře rozšířila společnost HYTEX Production s.r.o. nejen své vlastní možnosti, ale současně i nabídku služeb svým zákazníkům a posunula se mezi silné společnosti s nabídkou nejširšího portfolia na evropském trhu.

Služby tohoto pracoviště nabízí k využití i dalším subjektům, působícím v oboru a všem provozovatelům filtrů s látkovými filtračními elementy.

Využitím komplexních služeb pracoviště laboratoře zákazník získává formou laboratorních analýz objektivní informace o aktuálním stavu filtračních elementů. Na jejich základě je možné zvolit následný optimální režim provozu filtrů a výměn filtračních elementů a předejít jejich havarijním stavům. Tím pak dojde ke snížení provozních nákladů.Rozšířené pracoviště laboratoře umožňuje např.:

 • zjišťování plošné hmotnosti, tloušťky a následně hustoty u nových a použitých filtračních médií
 • zjišťování prodyšnosti filtračních médií v novém i použitém stavu
 • zjišťování pevnosti a tažnosti filtračních médií v novém i v použitém stavu
 • testování schopnosti regenerace použitých filtračních médií
 • stanovení míry penetrace prachu do struktury filtračního média, s využitím digitální mikroskopie
 • analýzy složení neznámých filtračních médií
 • testování míry termofixace nových i použitých filtračních médií
 • průkaz některých chemických úprav nových i použitých filtračních médií
 • měření pH vodných výluhů
 • zjišťování teplotní odolnosti povrchových úprav opěrných košů
 • fotografickou dokumentaci filtračních médií a elementů (řezy, detaily, povrchy)
 • gravimetrické stanovení hmotnosti prachu
 • konstrukci textilních materiálů
logo OP PIKNejmodernější měřící a testovací technika a odbornost personálu umožňuje objektivní zjištění aktuálního stavu filtračních elementů, jejichž výstupem jsou obvykle písemné protokoly příp. telefonické konzultace. Zjištěné informace a podklady lze následně využít i pro výběr filtračních materiálů s nejlepším poměrem ceny a užitné hodnoty, pro optimalizaci četnosti výměn filtračních elementů i pro správný výběr materiálu a povrchové úpravy košů hadicových filtrů. Významně také přispívá ke snížení provozních nákladů na provoz filtračních zařízení.

V případě poklesu funkčnosti filtrů a v případě jejich provozních havárií mohou expertízy, zkoušky a měření, provedené pracovníky laboratoře urychlit a nákladově optimalizovat postupy vedoucí k jejich předcházení a odstraňování. Umožní rovněž zvolit nejvhodnější režim regenerací filtrů a snížit tak spotřebu tlakového vzduchu.

Na základě provedených měření a zkoušek lze stanovit termín nejbližší nezbytné výměny filtračních elementů a předejít provozním haváriím filtrů, jejichž odstraňování je obvykle spojeno s enormními náklady.

U velkých filtračních zařízení v segmentu energetiky, hutního a chemického průmyslu a výroby cementu se nabízí provádění periodických zjišťování stavu filtračních elementů. Toto zjišťování se provádí obvykle jednou za rok a zahrnuje prohlídku na místě a posouzení odebraného vzorku filtračního elementu v laboratoři. Provozovatelé tak pravidelně získávají objektivní informace o aktuálním stavu filtračních medií na provozovaných filtrech a mohou velmi efektivně rozhodnout o dalším, pro ně nejvýhodnějším režimu provozu filtrů.

Jakékoli dotazy je možno zaslat e-mailem na adresu david@hytexfiltration.cz nebo vznést telefonicky na čísle 606866299.

Korespondenční adresa i sídlo laboratoře je:
HYTEX Production s.r.o.
Laboratoř
Vysokomýtská 1249
CZ-565 01 Choceň